SAP ERP Business All-in-One lahenduse detailid

Tutvuge lähemalt SAP Business All-in-One lahenduse üksikasjadega.

Laadi alla

Kiirjuurutuse eelised

Lugege lähemalt, kuidas SAP Business All-in-One lahendus aitab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel efektiivselt ja kiiresti kasvada.

Laadi alla

SAP ERP Business All-in-One – kindla ulatuse ja fikseeritud maksumusega lahendus

SAP Business All-in-One lahendus põhineb SAP ERP ettevõtte ressursside planeerimise tarkvaral ning paindlikul SAP NetWeaver tehnoloogiaplatvormil. Andmebaasiplatvormina on kasutatavad kõik enamlevinud andmebaasid, sealhulgas SAP HANA mälupõhine andmebaasiplatvorm.

SAP Business All-in-One võtmekomponendiks on SAP Best Practices paketid, mis tagavad tarkvara kiire juurutamise ettevõtte vajadustest lähtuvalt. SAP Best Practices paketid sisaldavad eelseadistusi koos detailse dokumentatsiooni ja metoodikaga juurutuse kiireks läbiviimiseks.

SAP ERP Business All-in-One komponendid:

  • ERP (Enterprise Resource Planning) – finantsjuhtimine, müük ja teenindus, varud ja tarneahel, tootearendus ja tootmine, inimvara, korporatiivteenused, analüütika.
  • Parimad praktikad (Best Practices) – SAP ja SAP partnerite kogemuste põhjal koostatud äristsenaariumid ning valdkonnapõhised seadistused.
  • Tehnoloogiaplatvorm – SAP Netweaver on ärilahendusele kindel ja paindlik vundament

Eelintegreeritud lisatooted:

  • CRM (Customer Relationship Management) –  kliendisuhete haldamine alates turundusest ning lõpetades müügi ja teenindusega
  • SRM (Supplier Relationship Management) – hanke- ja tarneprotsesside optimeerimine
  • Äriteadmus ehk ärianalüüs (Business Intelligence) – finants- ja operatiivaruandlus ning analüüs

Hallake kõiki äriprotsesse

SAP Best Practices – terviklik lähenemine toetab ettevõtte kõiki ärivajadusi

  • Põhipaketid on riigipõhised ja sisaldavad peamiste äriprotsesside eelseadistusi, arvestades seejuures vastava riigi äritavade ja seadusandlusega. Eesti jaoks lokaliseeritud SAP Best Practices põhipakett baseerub SAP ERP 6.0 EHP6 tarkvaral ning hõlmab selliseid ärivaldkondi, nagu tootmine, kaubandus ja teenindus.
  • Valdkonnapõhiste pakettide loomisel on arvesse võetud erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete kõige olulisemaid ärivajadusi. Valdkonnapõhised paketid on koostatud jae- ja hulgikaubanduse, rõiva- ja toiduainetetööstuse, keemiatööstuse, avaliku sektori ja paljude teiste ärivaldkondade jaoks.
  • Cross-Industry paketid sisaldavad eelseadistatud äristsenaariumeid valdkondadele, nagu kliendisuhete haldus, tarneahela juhtimine ja ärianalüüs.

Tuginedes aastatepikkusele kogemusele ja erinevate ärivaldkondade põhjalikule tundmisele, on SAP välja töötanud Best Practices paketid. SAP Best Practices pakettidesse on koondatud erinevate valdkondade ärivajaduste ja -protsesside realiseerimise parimad tavad ning meetodid. Selline lähenemine võimaldab ettevõtetel vähendada tarkvara juurutamiseks kuluvat aega ning lühendada investeeringu tasuvusaega.

Loe edasi

SAP Business Suite koos SAP HANA-ga

SAP Business Suite rakendused on nüüd toetatud järgmise põlvkonna SAP HANA tehnoloogiaplatvormiga. See loob võimaluse ühendada operatsioonilised andmed ja analüütika ühtsele mälupõhisele platvormile. Võite muuta oma äri reaalajas juhitavaks, luua ettevõttes uut väärtust, tehes äri targemini, kiiremini ja lihtsamalt.

SAP HANA on tänapäevane platvorm, mis kasutab mälupõhise andmetöötluse võimsust. Kuna SAP HANA abil saab analüüsida väga suurel hulgal andmeid reaalajas, on keerukate päringute ja tehingute tulemused saadaval kohe.

Loe edasi