SAP Business ByDesign versioon 20.08 uuendused

Ostuarve skaneerimine

Kasutajad saavad nüüd PDF-dokumente skannida, kasutades SAP-i intelligentset dokumentide ekstraktimisteenust. See pakub lihtsustatud ja tõhusamat viisi tarnija arvete kvaliteetseks töötlemiseks.

Vaata lähemalt
Ostuarve skaneerimine

Lisamanused väljuvatele saadetiste vormistusdokumentidele

Vaata lähemalt
Lisamanused väljuvatele saadetiste vormistusdokumentidele

Vanade sissekannete värskenduste tõkestamine

Aja administraatorina saab seada piiranguid, et tööaega raporteerivad töötajad ei saaks juba tehtud sissekandeid muuta.

Vaata lähemalt
Vanade sissekannete värskenduste tõkestamine

Tööjõuressursside haldamine

Ressursihalduri õiguseid omades saab vaadata, kas töötaja kui projekti ressurss on kättesaadav edaiste ülesannete täitmiseks. Alusandmed selleks tulevad projektidele kavandatud ressursikasutusest.

Vaata lähemalt
Toodete blokeerimine müügiks

Laiendatud müügipakkumiste prognoosimine ja eelkäijad

Turundus-, müügi- ja klienditeenindustöötajad saavad käsitsi lisada viiteid müügieelsetele dokumentidele. Muudatuse eesmärk on hõlbustada seoste loomist müügieelsete tegevuste ning teostunud müügi vahel, mis omakorda aitavad teha täpsemaid tulevikuprognoose.

Vaata lähemalt

Insight-to-Action: määrake klientidele ja tarnijatele ABC klassifikatsiooni määramine

Turunduse, müügi ja teeninduse töötajad saavad nüüd otse aruandest muuta oma äripartneri ABC klassifikatsiooni.

Vaata lähemalt

Dünaamilised sihtgrupid

Turundustöötajad saavad nüüd sihtgruppe segmenteerida, kasutades aruandeid. Loodud sihtgruppe saab lasutada kampaaniate korraldamiseks. Sel moel on võimalik kasutada reaalseid äritehinguid turunduse ja kliendikommunikatsiooni alusena.

Vaata lähemalt