MSBS Helpdesk

MSBS Helpdesk on teenuste ja pöördumiste haldamise portaal meie olemasolevatele klientidele.

Login

MSBS pakutava tugiteenuse südameks on SAP Solution Manager

SAP Solution Manager on tsentraalne platvorm SAP lahenduste haldamiseks ja administreerimiseks. SAP Solution Manageri funktsionaalsus hõlmab tarkvaralahenduste elutsükli kõiki etappe, alates kavandamisest kuni igapäevase kasutamise ja uuendamiseni.

Loe edasi

SAP partneri kompetentsikeskus

SAP partneri kompetentsikeskuse sertifikaadi eelduseks on ettevõtte kui terviku tugistruktuuri vastavus etteantud nõuetele, sisaldades sealhulgas tingimusi sertifitseeritud konsultantide, tehnilise infrastruktuuri ning tugiteenuse kohta.

MSBS-l on SAP partneri kompetentsikeskuse (Partner Center of Expertise – PCoE) sertifikaat, mis kinnitab, et meie pakutav SAP tarkvara tugiteenus on kvaliteetne ja vastab kõikidele SAP-i esitatud nõuetele.

SAP Enterprise Support tugiteenus

SAP Enterprise Support on proaktiivne tugiteenus, mis aitab Teil maandada riske, kiirendada tarkvara kaasajastamist ning hallata tarkvara elutsükli kõiki etappe.

SAP Enterprise Support aitab välja selgitada riskid enne, kui need muutuvad probleemideks ning hõlmab erinevaid tugiteenuse haldusprotsesse, nagu käideldavuse haldus, teenustaseme haldus ja äriprotsesside talitluspidevuse haldus.

Selged väljundid äri ja IT optimeerimiseks

Missioonikriitiline tugi

SAP Enterprise Support tugiteenus pakub kaitset missioonikriitilistele lahendustele ja äriprotsessidele.

  • Early Watch Alert teenus
  • Teenustaseme leping
  • Early Watch Check
  • 7×24 algpõhjuste analüüs
  • Pöördumiste kiire ja standardiseeritud käsitlemine
  • Erinevate spetsialistide käsitletud pöördumiste läbipaistvus
  • Juurdepääs globaalsele spetsialistide ja arendajate võrgustikule
  • SAP Solution Manager (monitooring, algpõhjuste analüüs)

Tehniline kvaliteedikontroll (TQC)

Riskide maandamiseks ning optimiseerimispotentsiaali väljaselgitamiseks pakub SAP erinevaid tehnilise kvaliteedikontrolli kaugpöördusteenuseid.