SAP Business ByDesign versioon 21.02 uuendused

Vaata lähemalt
SAP Business ByDesign 21.02 is now ready!

Klientide sihtgruppide loomine mistahes raportist

Vaata lähemalt

Liisinguarvestuse täiustused

Täiustused võimaldavad liisinglepingu taasavamist, liisinglepingu osade otsingut, liisinglepingu esitamise käivitamist, kustutamist või sulgemist, liisinglepingute masstöötlemist ning parendusi rendiarvestuse aruannetes.

Vaata lähemalt
Liisinguarvestuse täiustused

Veebiteenus pangaväljavõtete üleslaadimiseks

Uus veebiteenus pangaväljavõtete masslaadimiseks, pangaväljavõtete loomiseks, muutmiseks ja postitamiseks.

Vaata lähemalt
Veebiteenus pangaväljavõtete üleslaadimiseks

Teenuste tellimuste kinnituste automaatne lisamine töötaja tööaja arvestusse

Uuendusega toimub juhul, kui töötaja teostab teenuse tellimuse kinnituse, tundide arvu lisamine ka töötaja tööaja arvestusse. Töötaja tööaja arvestuses kajastatakse sama tundide arv, mis on kajastatud tellimuse kinnitusel.

Vaata lähemalt
Teenuste tellimuste kinnituste automaatne lisamine töötaja tööaja arvestusse

Manuaalne dokumentide lahti lukustamine ja sessioonide lõpetamine

Vaata lähemalt
Manuaalne dokumentide lahti lukustamine ja sessioonide lõpetamine

Paindlik tarneaja määramine ostukorraldustel

Ostja saab nüüdsest määrata ostukorralduste päevade arvu. Vaikimisi on valik seatud 7 päevale, kuid nüüd on võimalik päevade arvu paindlikult muuta.

Vaata lähemalt
Paindlik tarneaja määramine ostukorraldustel

Vabalt valitud tööülesande lisamine töötaja kalendrisse

Kuna töötaja tööülesandeid võib olla rohkem, kui on standard ByDesign toote valikutes, siis 2102 uuendusega on loodud võimalus lisada objektina vabalt valitud tööülesanne (Resource Calendar Generic Work Assignment).

Selle muudatuse abil on võimalik lisada spetsiifilisi tööülesandeid standardsesse töötaja ressurikalendrisse.

Vaata lähemalt
Vabalt valitud tööülesande lisamine töötaja kalendrisse

Koguste muutmine juba alustatud tootmiskorraldustel

Täiendusena eelmise kvartali muudatustele on nüüdsest võimalik muuta ka planeeritud toodangu kogust ja komponentide koguseid juba alustatud tootmistellimustel. Tulemusena kohandatakse planeeritud ja avatud kogused kõikidel seotud tootmisülesannetel ning toimub ka tootmisülesande ajaline ümberkalkuleerimine, kui on tegemist ajaliselt kogusest sõltuva (ehk muutuva) tootmisülesandega. Samuti kajastatakse muudatused tootmise planeerimises valmistoodangus, komponentide kogustes ja kuupäevades.

Vaata lähemalt
Koguste muutmine juba alustatud tootmiskorraldustel

Tarnija arve skaneerimise täiustused

2102 uuenduste täiustustega DOX (Document Information Extraction Service) skaneerib ka ostja ettevõtte informatsiooni ning teostab ettevõtte ID koodide sobitamise. See lihtsustab tööd eriti ettevõtetel, kes laadivad üles PDF dokumente tsentraalselt mitmetelt ettevõtetelt.

Vaata lähemalt
Tarnija arve skaneerimise funktsiooni täiustused