SAP Business ByDesign versioon 20.11 uuendused

Täiendatud netokäibe analüüsi võimalused

Nüüdsest saab paindlikumalt analüüsida müügikäivet nii koos kui ilma lisatasudeta kogu müügitsükli ulatuses hinnapakkumise staadiumist kuni müügiarveni.

Vaata näidet, kus analüüsitakse transporditasu osakaalu netokäibest.

Vaata lähemalt

Kliendile väljastatud müügiarvete kinnitamine mobiilirakenduses

Vaata lähemalt

Dokumendiviidete käsitsi lisamine müügitellimustele

Müügitellimustele saab nüüd käsitsi määrata viiteid teistele objektidele nagu näiteks hinnapakkumised, e-kirjad, kampaaniad jne.

Vaata lähemalt
Dokumendiviidete käsitsi lisamine müügitellimustele

Toodete blokeerimine müügiks

Uuendusena on võimalik teha tooteandmetesse märge, et vastav toode on blokeeritud müügidokumentidel kasutamiseks. Toodete kasutust saab piirata müügiüksuse ja müügikanali kaupa.

Vaata lähemalt
Toodete blokeerimine müügiks

Toodete kustutamine

Nüüdsest on võimalik tooteid ja teenuseid, mida ei soovita kasutada, süsteemist kustutada. Kustutatav toode ei tohi olla juba dokumentidel kasutatud või kaasatud äriprotsessidesse (nt tootmismudel). Samuti peab toode olema mitteaktiveeritud ehk staatuses initial või in-preparation.
Võib juhtuda, et toode on loodud süsteemi kas topelt või ekslike parameetritega.

Vaata lähemalt
Toodete kustutamine

Tööaja administreerimise lisaväljad

Lisandunud on järgnevad eelseadistatud lisaväljad:

  • Country/Region
  • State
  • Extension Field 1
  • Extension Field 2

Lisaväljad saab nähtavale tuua peakasutaja poolt (adaption mode’i kasutades).

Vaata lähemalt
Tööaja administreerimise lisaväljad

Võimalus muuta tootmiskorralduste kuupäevi

2011 programmiuuendusega avanes võimalus tootmisgraafikute korrigeerimiseks. Sellise vajaduse  tekkimise põhjuseks võib olla näiteks muutunud kliendinõudlus,  tõrked toorainetarnetes, tootmisressursside ülekoormus vms. Koos tootmisplaani muutumisega korrigeeritakse automaatselt seotud toorainenõudluse, tootmistellimuste ja kvaliteedikontrolli ajakava. Muutus tootmises peegeldub ka varude planeerimises, millest tulenevalt uuendatakse tooraine vajaduse kuupäevi ning materjali kättesaadavuskupäevi.

Vaata lähemalt
Võimalus muuta tootmiskorralduste kuupäevi

Sissetuleva logistika protsessis tarnija tootekoodi järgi filtreerimine

Nüüdsest on kauba vastuvõtu vormistamisel laotöötaja poolt võimalik kasutada tarnija tootekoodi. Tavaliselt on laekuv kaup tähistatud tarnija tootekoodiga, millele lao töötaja ei pruugi teada enda ettevõtte vastet. Tarnija tootekood on märgitud aga laekunud kauba pakendile.

Vaata lähemalt
Sissetuleva logistika protsessis tarnija tootekoodi järgi filtreerimine