SAP RDS lahendustest

Ülevaade SAP RDS – SAP Rapid Deployment Solutions – lahendustest

Laadi alla

Uus lähenemine tarkvara kasutusele võtmisel

SAP RDS lahenduste juurutamine toimub lühikeste ja kiirete etappidena, vähendades riske ja luues lisandväärtusi lühema ajaga.

Laadi alla

Leidke sobivaim lahendus

Otsustage ärivajadustest lähtuvalt, milline RDS lahendus on täna ettevõttele kõige väärtuslikum.

Loe edasi

Lahendus teie kiireloomulistele ärivajadustele

SAP RDS lahendustes sisaldub lai valik funktsionaalsust, mis katab tööstusharu ja ärivaldkonna spetsiifilisi nõudeid. Lisaks valdkonna eripärale hõlmab lahendus ka põhiprotsesse, nagu

 • Müük, teenused ja turundus
 • Hanked ja tarneahela juhtimine
 • Toote arendus ja tootmine
 • Inimkapitali haldus
 • Finantsjuhtimine
 • Mobiilsed seadmed, mälupõhised platvormid ja pilveteenused

Rakendage parimaid praktikaid ja tööriistu investeeringu kiirema tasuvuse saavutamisel

Koos SAP Best Practices juurutuspaketiga on saadaval hästi toimiv, eelseadistatud äriprotsessidega lahendus.  Selline tarkvara rakendamine võimaldab parimal viisil juhtida äriprotsesse, toetudes SAP-i juba kasutavate ettevõtete kogemustele.

Lisaks lihtsustavad RDS tööriistad lahenduse juurutamise protsessi. Siia kuuluvad projekti ajakava, testimise stsenaariumid ja juurutamiseks vajaminevate eeltingimuste loendid. Samuti on olemas vahendid, mis hõlbustavad lahenduse kasutusele võtmist, näiteks peakasutaja koolitusmaterjalid, äriprotsessi kirjeldused ja kontroll-loend, mida jälgida enne lahenduse töösse võtmist.

Loe edasi

Millal on SAP RDS lahendus parim valik?

 • Äri nõuetest on tekkinud tungiv vajadus laiendatud funktsionaalsuse järele
 • Juurutus toimub Best Practices stsenaariumite põhjal, vältides spetsiifiliste kohanduste tegemist protsessidesse
 • Olemasolevad vahendid ja organisatsiooni nõuded tingivad eelarve distsipliini range järgimise
 • Eelistatud on mooduli põhine juurutus etapiti (kõik korraga juurutamise asemel)
 • Investeeringu tegemise otsuse eeldus on selgelt mõõdetavad tulemused