SAP Business ByDesign tööstusharupõhised paketid

Professionaalsed teenused

Ettevõtted, kes soovivad optimiseerida ressursihaldust, kontrollida projekti kulgu, tarneid ja arveldusi
reaalajas, jälgida projektide tasuvust, varusid, ostmist ja allhankeid.
 • Lepingupõhiste projektide haldamine
 • Varude haldamine
 • Finants-, ostu- ja müügimooduliga integreeritud projektide täitmise juhtimine
 • Ressursikulude haldamine võrdluses tuludega
 • Eelarvete haldamine projektide kaupa
 • Tegelik vs eelarve reaalajas projektide kaupa
 • Ressursside jaotamine projektide ja teenustasemete kaupa
 • Töötajate päevakava ja töögraafikud
 • Finants- ja ressursianalüüs ning projektide aruanded
 • Mobiilirakendus aruandluseks, dokumentide jagamiseks, aja sisestamiseks ning tegevuste kinnitamiseks

Sissejuhatus SAP Business ByDesign professionaalsete teenuste funktsionaalsusesse

Teenusettevõttete pakett sisaldab:

 • Projektide, materjalide ja teenuste müük

 • Toodete ja teenuste ostmine

 • Allhanked

 • Tarneahela planeerimine ja juhtimine

 • Laohaldus ja logistika

 • Rahavoogude juhtimine

 • Finantsteenused (AP, AR, GL, maksud, pangad) ja juhtimisarvestus

 • Reisikulude haldamine

 • Sisemiste ja väliste ressursside haldamine

 • Mobiilirakendused

Tutvu SAP Business ByDesign põhiomadustega

Kaubandusettevõtted

Üleevaade SAP Business ByDesign Procure-to-Pay äriprotsessist

Kaubandusettevõtete pakett sisaldab:

 • Müük

 • Hankelepingud

 • Ostmine

 • Tarneahela planeerimine ja juhtimine

 • Tootmine, laohaldus ja logistika

 • Rahavoogude juhtimine

 • Reisikulude haldamine

 • Ettevõtte tulemuslikkuse juhtimine

Tutvu SAP Business ByDesign põhiomadustega

Tootmisettevõtted

Väikese ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele, kes soovivad automatiseerida oma äriprotsesse müügist varude juhtimise ja tootmiseni.
SAP ByDesign võimaldab kontrollida tootmiskulusid ja jälgida klientide tellimuste täitmist reaalajas.
 • Tarnelepingute haldamine
 • Logistika ladude ja laokohtade haldamiseks
 • Tooraine, pooltoodete ja valmistoodete kvaliteedijuhtimise baasfunktsionaalsus
 • Tootmise juhtimine ja planeerimine: MRP ja tellimuste täitmine
 • Toodete jälgitavus: partiid ja seerianumbrid
 • Tooraine väärtuse hindamine lähtuvalt ostuhinnast
 • Müügitellimuste käsitlemine koos lao ja tootmisega

Ülevaade SAP Business ByDesign tootmise baasfunktsionaalsusest

Tootmisettevõtete pakett sisaldab:

 • Müük

 • Hankelepingud

 • Ostmine

 • Tarneahela planeerimine ja juhtimine

 • Tootmine, laohaldus ja logistika

 • Rahavoogude juhtimine

 • Finants- ja juhtimisarvestus

 • Reisikulude haldamine

 • Ressursside haldamine

Tutvu SAP Business ByDesign põhiomadustega

Juurutuspakett

Rakenda terviklik ERP lahendus kiiresti ja lase see konfigureerida oma ettevõtte ärivajadusi silmas pidades meie spetsialistide poolt

Pakume SAP poolt tunnustatud pakettjuurutust. Teie valite oma äri jaoks olulisemad äriprotsessid ning meie juurutame viimased vastavalt püstitatud eesmärgile. Tarkvara seadistamine, andmete alglaadimine ja koolitus toimub meie poolt ühtse fikseeritud paketina kokkulepitud ajal 8 – 12 nädala jooksul.

Pakettjuurutus on sobiv lahendus ettevõttele, kes soovib standartiseeritud protsesside juurutamist piiratud aja ja investeeringu mahus.

Vaata lähemalt